Когато съчинявате текста за Вашето видео, използвайте само книжовен български език. Не употребявайте диалектни думи и чуждици език. Старайте се да бъдете точни и ясни в дикцията си. Мисълта Ви трябва да тече плавно и ясно за публиката, затова препоръчвам да избягвате паразитни думи и фрази, като „по принцип”, „в смисъл”, „нали”, „викам”, “ма”, “бе”… Вместо това предлагам да обогатите речта си с фрази като: „винаги съм мечтал”, „представям си утрешния ден”, „вярвам, че е възможно”. Обидните и нецензурни думи винаги са строго забранени!

ДО СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ!

Вашият коментар
Може да Ви интересува