Вашето видео трябва да фокусира вниманието върху Вас и речта ви винаги да се чува добре.

Ето и един прекрасен пример за това какво означава фокус, как да го изгубите и с това да развалите едно иначе важно послание!

Ако сте в движение или, ако около Вас се случват много различни неща (например, ако сте на места, където е много шумно, ако има разсейващи предмети или хора, ако се движите много бързо), фокусът се измества, а с това намалява и интересът на Вашата публика.

Като майстор-оратор това е първата Ви задача – да запазите вниманието на вашата публика достатъчно дълго, за да ви чуят.

ДО СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ!

Вашият коментар
Може да Ви интересува
Още...

ЕП. 4: ИДЕЯ

За да оформите идеята за Вашето видео, първо направете задълбочено проучване за живота и делото на известните будители.…
Още...