За да оформите идеята за Вашето видео, първо направете задълбочено проучване за живота и делото на известните будители. Как са повлияли на обществото? Какъв е техният завет към бъдещите поколения? Изберете най-близкия до Вас български деятел на културата, спорта, науката, военното дело и т.н. Това ще ви помогне да изясните за себе си понятието „будител”, както и да го използвате в съвременен контекст. Имайте предвид, че днешните будители, сред които сте и Вие самите, могат да подкрепят по-модерни каузи като екология и опазване на природното наследство, равенство между хората, общностни ценности, технологичен прогрес и т.нат.

ДО СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ!

Вашият коментар
Може да Ви интересува