ЗА КЪЩАТА

Известната като “Кирковото училище” сграда в центъра на Хасково е част от голямото дарение, направено от местния банкер и търговец Яни Христофоров, в полза на Община Хасково през 1926 г. На 30 октомври, 2006 г., в нея е открита постоянната изложба “Хасковските будители”. В прекрасната атмосфера на възстановената стара къща са показани снимки, документи и вещи на хасковци, дали своя принос за духовното израстване на града. Сред тях са духовните будители от Възрожденския период и първите години от следосвобожденска България: Петър Берковски, Христо Златаров, Мирчо Попов, учители, журналисти и книгоиздатели.

В края на ХІХ и началото на ХХ в. културният живот на града се свързва с имената на бележитите ни съграждани, сред които са ученият енциклопедист – проф. д-р Ас. Златаров, именитата цигуларка проф. Н. Симеонова, първият професор по керамика Ст. Димитров, основоположникът на модерното книгоиздаване Ал. Паскалев. Сред духовните будители на Хасково заслужено присъстват и читалище “Заря”, градският театър и местният хор “Родна песен”.

В музейните витрини са показани вещи, книги печати на първите хасковски печатари, фракът и шапката, които Ас. Златаров е обличал при участие в тържествени форуми. Експозицията е подредена в приятен синхрон с интериора на къщата и създава усещане за пренасяне в света на духовния, творческия живот на хасковските будители.

През 2022 г. стартира проект за ревитализиране на Кирково училище, с който ще бъде обновена не само сградата, но и дворното пространство около нея, както и самата експозиция. Музеят ще бъде отворен отново до 2024 г.